SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để phân lập có chọn lọc các loại nấm men và nấm mốc gây hư hỏng thực phẩm
Mã sản phẩm: 
TM 1852
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms/Ltr.
Agar 15.000
Dextrose 10.000
Peptic digest of animal tissue 5.000
Mono potassium phosphate 1.000
Magnesium sulphate 0.500
Chloramphenicol 0.100
Rose bengal 0.025
Dichloran 0.002

 pH (at 25°C): 5.6 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai