SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để xác định chọn lọc và phân biệt Listeria monocytogenes
Mã sản phẩm: 
TM 1634
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients g/L
Peptone, Special 23.00
Agar 13.00
Rhamnose 10.00
Chromogenic mixture 5.13
Meat extract 5.00
Sodium chloride 5.00
Lithium Chloride 5.00
Yeast extract 1.00
Phenol red 0.12

 pH (at 25°C): 7.3 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai