SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để dễ dàng định lượng E. coli mà không cần lọc màng, hoặc ủ trước khi sử dụng môi trường Mineral Modified Glutamate Medium BaseIngredients
Mã sản phẩm: 
TM 1339
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms/Ltr
Peptone 20.000
Agar 15.000
Bile salts 1.500
X-ß-D-Glucuronide 0.075

 pH (at 25°C): 7.2 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai