SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để tăng sinh sơ bộ (pre-enrichment) các loài Salmonella bị tổn thương trước khi tăng sinh và phân lập chọn lọc.
Mã sản phẩm: 
TM 307
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gm\Ltr.
Peptone 10.000
Sodium chloride 5.000
Sodium phosphate dibasic 3.500
Potassium phosphate monobasic 1.500

 pH (at 25°C): 7.2 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai