SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để phát hiện và xác nhận vi khuẩn coliform trong nước và thực phẩm
Mã sản phẩm: 
TM 365
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients g/L
Oxgall 20.00
Peptic digest animal tissue 10.00
Lactose 10.00
Brilliant green 0.0133

 pH (at 25°C): 7.2 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai