SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để làm giàu có chọn lọc các loài Campylobacter từ thực phẩm
Mã sản phẩm: 
TM 1510
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms\Ltr
Enzymatic digest of animal tissues 10.000
Lactalbumin hydrolysate 5.000
Yeast extract 5.000
Sodium chloride 5.000
alpha-ketoglutaric Acid 1.000
Sodium carbonate 0.600
Sodium metabisulphite 0.500
Sodium pyruvate 0.500
Hemin 0.010

pH (at 25°C): 7.4 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai