SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để phân lập và xác định chủng Yersinia Enterocolitica từ mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Mã sản phẩm: 
TM 036
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms/Ltr.
Bile salts 40.000
Agar 15.000
Peptone 5.000
Beef extract 3.000
Esculin 1.000
Ferric citrate 0.500

pH (at 25°C) : 6.6 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai