SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để phân lập chọn lọc và định lượng Bacillus cereus
Mã sản phẩm: 
TM 1881
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms/Ltr
Enzymatic digest of casein 10.000
Beef extract 1.000
D-Mannitol 10.000
Sodium chloride 10.000
Phenol red 0.025
Agar 15.000

 pH (at 25°C): 7.2 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai