SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để tăng sinh các loài Vibrio từ các mẫu thực phẩm và nước phù hợp với ISO/TS 21872-1:2007
Mã sản phẩm: 
TM 1878
Mô tả sản phẩm: 

THÀNH PHẦN:

Ingredients Gms/Ltr
Peptone 20.000
Sodium Chloride 20.000

 pH (at 25°C): 8.6 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai