SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để xác định Pseudomonas Aeruginosa trong mẫu nước
Mã sản phẩm: 
TM 401
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

THÀNH PHẦN:

Ingredients g/L
Part I  
Acetamide 10.000
Part II  
Agar 15.000
Sodium chloride 5.000
Dipotassium hydrogen phosphate 1.390
Potassium dihydrogen phosphate 0.730
Magnesium sulphate 0.500
Phenol red 0.012

 pH (at 25°C): 7.0 ± 0.2

 

QUY CÁCH: 100gm/chai & 500gm/chai