Vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu bên dưới. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Image CAPTCHA
Loại bỏ Mã sản phẩm Tên gọi sản phẩm Giới thiệu sơ lược
Xóa DICHLORAN ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (DRBC AGAR) (ISO 21527-1:2008)